< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Friday, July 29, 2005

آقای گنجی من در برابر عظمت تو و کوتاهی خودم شرمسارم.
وضعیت گنجی و آنهمه ناجوانمردیها و قساوتی که جلادانه در حق او می شود به شدت مرا منقلب کرده پروژه انتقال او به بیمارستان سیاسی از همان آغاز سیاسی بود و برای کم کردن فشار جهانیان من به آنهمه ناجوانمردی و شقاوت که به نام اسلام بر او رفته گریستم احتمالا تا ساعاتی دیگر گنجی پیش ما نیست و به سوی خدا می رود به اعلی علیین به نزد تمام آزادگان تاریخ او می رود که دیگر چهره زشت دنیائی که امثال مرتضوی و ارباب فقیهش برای ایرانیان ساخته اند نبیند این دنیا دیگر گنجایش وجود بزرگ او را ندارد مطمئن باشید حاکم مطلقه ایران شقی تر از آنست که او را آزاد کند او تحمل هیچ انتقادی را ندارد او بی صبرانه منتظر است شمع وجود گنجی خاموش شود تا نور آن خفاش ولایت مطلقه فقیه را نیازارد گنجی چند روزی و شاید چند ساعتی بیشتر تا شهادت فاصله ندارد اما آن خفاش شب بداند چه گنجی بمیرد چه زنده بماند راه او جاودانه است و اندیشه هایش پر فروغ. دیر زمانی نخواهد گذشت که او باید تقاص خون گنجی و گنجی ها را در محکمه عدل الهی و حتی در محکمه عدالت بشری پس دهد به او هشدار می دهم که بداند ایرانیان مرده را بیش از زنده پاس می دارند اگر گنجی بمیرد برای همیشه به نمادی تبدیل خواهد شد که راهش برگ آخر ولایت نامیمون او را ورق خواهد زد آنگاه وای بر او و تمام عوامل بد سیرتش.
می دانم این گفته ها در دل سیاه او مانند چکش بر سندان کوبیدن بی اثر است اما می گویم ای دیکتاتور منفور ایران تا دیر نشده بجنب و او را آزاد کن هر چند او دیگر آزاد خدائی است آزادتر از او در ایران نیست. این توئی که باید از قفس دنیا پرستی آزاد شوی. اما از یک چیز مطمئنم دیکتاتور سزای قساوت خود را پس خواهد داد امیدوارم خواری او را ببینم اما از یک چیز شرمسارم و آن اینکه نتوانسته ام برای گنجی کاری انجام دهم او در ایران کاری کرد و حرفهائی زد که ما در خارج ایران جرات گفتنش را نداریم گاه می اندیشم آیا اگر امثال من عافیت را پیشه نکرده بودیم و در ایران می ماندیم و اگر آنهمه محافظه کاری امثال خاتمی نبود آیا امروز گنجی در این حال بود آیا آقای خاتمی اگر یِک ساعت در جلوی اوین تحصن می کرد دیکتاتور می توانست در برابر توجه جهانیان به ماجرا گنجی را آزاد نکند آیا این کار خاتمی نمی توانست بخش سیاه کارنامه ای که به او تحمیل کردند را از نظر مردم پاک کند شاید هنوز هم برای اینکار دیر نباشد قضاوت تاریخ را فراموش نکنید. مطمئن باشید او حقیرتر از این حرفهاست سستی امثال من و شما و سیاستمدارانی چون خاتمی او را سر پا نگه داشته است. آقای گنجی من در برابر عظمت تو و کوتاهی خودم شرمسارم.


Sunday, July 10, 2005

او دیگر بهانه ای ندارد
دیکتاتور مست اقدامات خود در یکپارچه سازی قدرت است می پندارد شاهکار کرده دیگر فکر می کند هر کاری از دستش بر می آید می پندارد آنچه متملقان و چاپلوسان در مدحش می گفتند واقعیت دارد در یک کلام فقط یک قدم با ادعای خدائی فاصله دارد آن یک قدم را هم از ترس واکنش منفی مردم برنمی دارد وگرنه تا حالا همین ادعا را هم کرده بود برای آینده ایران بدست چنین مست قدرتی بیمناکم او در حال سوق دادن ایران به سمت فاجعه ای جبران ناشدنی در کل تاریخ ایران است فاجعه ای که با فتنه مغول برابری می کند او دیگر هیچ چیز جز خود را نمی بیند او فقر مردم را نمی بیند او زندانیان سیاسی را نمی بیند او گنجی و باطبی را نمی بیند ( برای نجات جان اکبر از تمام مجامع بین المللی استمداد می طلبم چون پس از انتخابات آقا چنان مست قدرت است که جز سیلی بین المللی گوشش به چیز دیگری بدهکار نیست اروپا و آمریکا بیانیه های بی خاصیت صادر می کنند و پشت پرده فقط به دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشان هستند و نه آزادیخواهی مثل گنجی با بیانیه چیزی درست نمی شود همین نوشته من هم یک بیانیه است اما چه سود وقتی نتوان کاری کرد باید عملا اقدامی کرد ) او حتی ذوب شده گان در ولایتش را هم نمی بیند ( ندیدید با قالیباف چه کرد و چگونه بازیش داد و وقتی دید به کارش نمی آید مثل تفاله ای او را دور انداخت ) اما یک چیز دیگر مسلم است او دیگر هیچ بهانه ای برای وضعیت اقتصادی مملکت و نابسامانی های اجتماعی نخواهد داشت نفت بشکه ای 60 دلار دولت مجلس قوه قضائیه و کل حکومت فرمانبردار او و او هم مدعی رهبری جهانی این گوی و این میدان اگر راست می گوید وضعیت کشور را حداقل از نظر اقتصادی و اجتماعی درست کند دیگر این اوست که باید پاسخگوی تمام تن فروشی زنانی که از فقر به این کار رو آورده اند و تمام بزهکاریهای که ناشی از نا کارآمدی مجموعه تحت فرمان اوست باشد تمام ناکامیها و کامروائیها به نام او ثبت می شود در یک کلام حاکم مطلق ایران اینک اوست و اوست که باید پاسخگوی ملت ایران باشد.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me